CV van Saskia Eggink

Saskia Eggink-du Burck studeerde af aan de HTS in Dordrecht, afdeling chemische techniek, en werkte vervolgens een aantal jaren in de research.

Toen zij, inmiddels al weer jaren geleden, in Zierikzee kwam wonen besloot zij haar roeping te volgen. Zij werd beeldend kunstenares en daarbij creatief vakleerkracht/docente in het onderwijs.

Door een gedegen studie en veelvuldige toepassing specialiseerde zij zich in grafische technieken en met name de ets werd voor haar het expressiemiddel bij uitstek. Zij blijft zich breed oriŽnteren in creatieve richtingen en technieken, zo beeldhouwt zij ook al weer geruime tijd.

Haar atelier annex expositeruimte voor haar eigen werk kunt u vinden in de binnenstad van Zierikzee. Daar ook is haar werk te koop.

Grafische techniek blijft haar uitgangspunt. In die zin illustreert zij ook boeken en heeft zij een bundel met gedichten van Thom Schrijer van oorspronkelijke typografische illustraties voorzien. Taal en letters zijn belangrijke onderdelen geworden van uit te beelden onderwerpen.

Toch wordt kleur de laatste tijd belangrijker. Ook het toevoegen van andere elementen zoals het manipuleren van de afdruk en het ten dele toepassen van collagetechnieken. Zo ontstaan zeer originele exemplaren. Haar werk wil toegankelijk zijn, speels waar dat past en getuigen van vakmanschap en creativiteit. Dat levert vaak verrassende beelden op. Invloeden van het haar omringende Zeeuwse spelen een rol van betekenis.

Zij is o.a. lid van "drukkers in de marge" en zo zien ook producten van haar eigen drukpers regelmatig het licht. Het geeft haar veel voldoening om in dit computergestuurde tijdperk nog ambachtelijk bezig te zijn en bijvoorbeeld lekker vuile handen te krijgen.

Saskia Eggink is lid van de Zeeuwse Kunstkring en exposeert regelmatig in Zeeland en ook ver daarbuiten. Aan haar laatste tentoonstelling in Londen bewaart zij bijvoorbeeld goede herinneringen. Haar vrije werk komt op de eerste plaats, maar zij werkt ook graag samen met kunstenaars uit andere disciplines en tenslotte ook in opdracht voor particulieren en bedrijven.